Projekt Leader

Utö ölbryggarförening har sökt pengar hos Leader Stockholmsbygd, Jordbruksverket och EU till en förstudie om intresset för lokalt producerad öl på Utö.

Projektet går ut på att köpa in semi-professionell utrustning för att prova om det går att producera öl av kommersiell kvalitet. Ölen kommer sedan att presenteras för tre restauranger på Utö och de kommer att få bedöma om det skulle vara möjligt att sälja ölen i sina restauranger. Målet är att producera minst tre ölsorter av kommersiell kvalitet.

Föreningen har sökt 80000 kr för detta projekt och som ideell förening är det möjligt att söka 100% av stödet. Torsdagen 6 april fick vi meddelande från Susanne Ortmanns på Leader Stockholmsbygd att projektstödet är beviljat.